VVF-Realisaties (Rechtsreeks en 0nrechtreeks)

  • In onze VVF-standpunten schreven we al in 2004 en 2008: Gratis opleidingen georganiseerd door óns aller BIV ...
    BIV is ons daarin gevolgd, maar goed ook ... zij het dat de gratis vorming uitbesteed werd aan een "bevriende organisatie zonder officiële aanbesteding en dat met onze verplichte BIV-bijdrage.
  • Bij het Vlaams Energie Agentschap (VEA) hebben we VVF én CIB, - volgens BIV-Mail "het BIV, samen met de meest representatieve beroepsorganisaties" (sic) - gepleit voor een belangrijke vereenvoudiging van de regelgeving! VEA is ons hierin gevolgd, maar goed ook!
  • Bij de toenmalige minister van Economie Van Quickenborne heeft VVF in 2010 samen met de andere 'representatieve organisatie' kunnen bepleiten dat de controles van FOD Economie 'juist én naar verhouding' werden geïnterpreteerd en gepubliceerd en zo de vastgoedmakelaar niet weer eens werd beklad door sommige politici!
  • VVF pleitte in vorige eeuw al - in 1997 maakte we een nota aan de stagecommissie - voor een grondige hervorming van de stages met een bekwaamheidsproef. VVF staat voor degelijk opgeleide vastgoedmakelaars. BIV is ons hierin uiteindelijk gevolgd!
  • In de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO (HRZKMO) werd door VVF aangebrachte voorstel om de vastgoedmakelaar ook de bevoegdheid toe te kennen aanvaard om een voorstel van basisakte op te maken en de privatieve aandelen te berekenen bij appartementen. Waar eerst de architekten en landmeters dit recht opeisten werd dit voorstel met verve verdedigd door VVF, hierbij gesteund als CIB..! De sectorcommissie heeft ons advies gevolgd! Een gezonde mixt dus!