VVF en de consument

De VVF vzw is als beroepsorganisatie zeker óók van belang voor de consument.
Waar een beroepsorganisatie de belangen verdedigt van haar leden, beschouwt de VVF het ook als haar taak zich de rechten van de consument aan te trekken.

De belangen van de leden vastgoedgerelateerde ondernemers behartigen is zeker niet tegenstrijdig met de rechten van de consumenten (de klanten van haar VVF-leden) ter harte nemen.

Wie doet wat?

Er zijn 2 soorten organisaties:

 • Het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars), waar iedere vastgoedmakelaar moet bij aangesloten zijn om zijn beroep wettelijk te kunnen uitoefenen.
 • De beroepsfederaties, zoals de Vlaamse Vastgoedfederatie, VVF vzw, waar een vastgoed gerelateerde ondernemer vrijwillig bij aansluit - op zich al een waardevol element voor de consument eigenaar, koper, verhuurder, huurder!
  De vastgoed gerelateerde ondernemer die bij VVF aansluit is een erkend en professioneel ondernemer, die zijn beroep serieus neemt!

Wat is de taak van het BIV?

 • Toe te zien dat de voorwaarden inzake toegang tot het beroep worden nageleefd
 • De voorschriften van de plichtenleer en van het stagereglement op te stellen en te doen naleven
 • De lijst van de stagiairs vastgoedmakelaars en het tableau van de erkende vastgoedmakelaars op te maken en dagelijks bij te houden
 • Te waken over de toepassing van de voorschriften van de plichtenleer.
De opdrachten van het BIV zijn bij wet vastgelegd.
Kortom, het BIV maakt de reglementen en houdt toezicht op de beroepsbeoefenaars, de erkende vastgoedmakelaars. Dit in het belang van de consument.

 

Wat is de opdracht die VVF zich oplegt?

 • Haar leden te informeren, bijscholing waarborgen door het geven van workshops met actuele wetgevingen en reglementering.
  De ondernemer die dit doet, is professioneel bezig. Dit is ook in het belang van de consument.
 • Haar leden in groep faciliteiten aan te bieden, die hun professionaliteit verhogen. Bijvoorbeeld een groepsverzekering af te sluiten met als risico "overlijden van de koper door ongeval tussen het ondertekenen van de koopovereenkomst en de notariële akte".
  De ondernemer die dit doet, is professioneel bezig. Dit is ook in het belang van de consument.
 • Haar leden modelcontracten ter beschikking te stellen, die juridisch goedgekeurd zijn en evenwichtig samengesteld conform aan de huidige reglementering en wetgeving.(verkoop, huur, syndicschap, enz.
  De ondernemer die deze gebruikt, is professioneel bezig. Dit is ook in het belang van de consument.
 • Haar leden én de consument adviezen geven en informeren, te bemiddelen in mogelijke geschillen tussen consument en haar leden vastgoedmakelaars, zodat dure en nodeloze procedures vermeden worden.
  De ondernemer die dit accepteert, is professioneel bezig. Dit is ook in het belang van de consument.

 

Leden die vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse Vastgoedfederatie en al die inspanningen willen doen zijn professioneel bezig!

VVF selecteert zijn leden zorgvuldig. Vandaar dat we durven, mogen en moeten zeggen:
Bij een VVF-lid is de consument op de juiste plaats. Daar kunt u van op aan!