Onze filosofie

Grote beroepsorganisaties leggen al gauw allerlei verplichtingen en regels op aan hun leden.
Voor de VVF is de autonomie van de zelfstandige ondernemer binnen het huidige vastgoedlandschap prioritair.

VVF wil op die manier voor tegengewicht zorgen; een gezonde concurrentie bevordert immers de kwaliteit van de dienstverlening. Dankzij nauwe en persoonlijke contacten nemen zelfstandige ondernemers hun rol van zakenman/ondernemer, vaak buiten de normale kantooruren, zeer ter harte.

Natuurlijk houden zij zich aan welbepaalde deontologische regels. Maar deze regels mogen echter op geen enkel moment het eigen initiatief of de concurrentiepositie van de ondernemer negatief beïnvloeden.

VVF manifesteert zich - alert voor de snelle evolutie in de vastgoed- en bouwsector en de nieuwe technologieën - ten voordele van de aangesloten leden.
VVF maakt er - naast de klassieke doelstellingen van een federatie - permanent werk van om haar leden een helpende hand te reiken.

VVF richt zich vooral tot de vele ondernemende vasgoed gerelateerde partijen die ook `tijdens het weekend` werken. Ondernemers die zich ongebonden opstellen, wars van strakke verplichtingen en open staan voor uitwisseling van kennis en ervaring.

In de filosofie van de VVF staan samenhorigheid en dienstvaardigheid dan ook hoog aangeschreven!