De pijlers van VVF

  • Representatieve vertegenwoordiging van àlle vastgoedmakelaars
  • Duidelijke informatie aan de vastgoedmakelaar over de sector
  • Inspraak voor de vastgoedmakelaar in het BIV
  • Weerspiegelingscollege
pijlers