NIEUWSBRIEF

Vlaamse Regering lost sommige problemen op, maar laat veel hiaten…

26-03-2020

 

 

Update coronamaatregelen in het omgevingsrecht – Vlaamse Regering lost sommige problemen op, maar laat veel hiaten...


Als gevolg van de aanhoudende coronacrisis kondigde de Vlaamse Regering op 20 maart 2020 de civiele noodsituatie af en bekrachtigde het - eerder die dag - gestemde nooddecreet om juridische gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Op 24 maart zette het Vlaams Parlement op haar beurt het licht op groen voor het zogenaamde noodbesluit. Dit besluit regelt o.a. de opschorting van bepaalde beslissingstermijnen, openbare onderzoeken, …. in het kader van omgevingsvergunningsprocedures.

Met dit besluit wordt een verlenging van beslissingstermijnen van bovengenoemde dossiers toegestaan, mits uitzondering dat als bepaalde stappen mogelijk zijn, deze wel uitgevoerd kunnen worden.

Kort samengevat worden:

  • de lopende openbare onderzoeken opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Met het uitvoeringsbesluit werden reeds verschillende maatregelen genomen in het Omgevingsrecht om de problematiek van COVID-19 te milderen, toch laat de Vlaamse Overheid hierin veel hiaten. Zo zijn er nog steeds geen oplossingen voorzien voor termijnen en verplichtingen m.b.t. erfgoed, openbaarheid bestuur, RUP’s, verordeningen, complexe projecten, rooilijnen, gemeentewegen, …

GSJ advocaten volgt de maatregelen van de overheid op de voet en bericht u zodra wij over meer informatie beschikken. Voor vragen kan u steeds terecht bij onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.

Bron: GSJ Advocaten